Mål 6

Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling. 
Källa: FNs utvecklingsprogram

Så här jobbar vi med mål 6

Våra VA-ingenjörer brinner för rent vatten. De använder innovativa lösningar för att säkerställa en miljövänlig, långsiktig och effektiv dricksvattenhantering som också tar hänsyn till framtida klimatförändringar.

Under 2019 har ett av våra mest innovativa projekt invigts - Mörbylånga Vattenverk. Lösningen gör att Mörbylånga kommun på Öland kan säkra sin dricksvattentillgång som varit hotad i flera år. Läs även om Partille Vattenverk där sjövatten blir dricksvatten utan klorering genom en effektivare reningsprocess. Dessutom används restvattnet som en värmekälla för pumpstationen.

Kontakter

Profilbild för Jan-Olof Nilsson
Jan-Olof Nilsson
Avdelningschef VA-process Göteborg
Profilbild för Debora Falk
Debora Falk
Civilingenjör VA-teknik & Process
Profilbild för Johan Saltin
Johan Saltin
Affärschef Energi & Process