Mål 6

Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.


Kåsjöns vattenverk - ett smartare vattenverk
Norconsult vann uppdraget att öka kapaciteten, kvaliteten och säkerheten samt minska kemikalietransporter vid Kåsjöns vattenverk i Partille kommun. Flera av de smarta hållbara lösningar som införts kan bli vanligare i framtida projekt. Uppdraget har inneburit byggnation av ny råvattenpumpstation, ny tryckstegrings- och distributionsstation samt ändring av processen för vattenrening.

– Vi har infört membranfilter istället för rening via aktivt kol eller sandbassänger. Det ger en effektivare reningsprocess, och vi kan helt undvika klorering av vattnet. Vi har också studerat vilka processer man kan använda för att hitta en balans mellan minimalt uttag ur Kåsjön och maximal produktion av dricksvatten. Den maximala kapaciteten har ökat med omkring 50 procent, säger Jan-Olof Nilsson, uppdragsledare på Norconsult.

En annan smart lösning är att det restvatten som blir över vid produktionen förs tillbaka till sjön istället för att gå in i avloppssystemet. Det vattnet innehåller stora mängder humus och näringsämnen. Det duger inte som dricksvatten, men är alldeles utmärkt sjövatten. Restvattnet leds dessutom via en värmepump som används för uppvärmning av pumpstationen, vilket har gjort att man sluppit borra för bergvärme eller införa andra lösningar för uppvärmning. Det minskar både spill och påverkan på omgivande miljö.

Läs mer om Kåsjöns vattenverk (pdf)

Debora Falk, till vardags VA-konsult på Göteborgskontoret, på plats i Tanzania för att ge förslag på lösningar kring vattenförsörjning och sanitetshantering.

Norconsult och Ingenjörer utan gränser
Vi stödjer Ingenjörer utan gränser såväl ekonomiskt som med konsultstöd. 2018 genomförde vi och Ingenjörer utan gränser en utredning kring vatten och sanitet i södra Tanzania.

Ingenjörer utan gränser bedriver volontärprojekt i världen, seminarier i Sverige och aktiviteter för att inspirera unga att bli ingenjörer. Deras mål är att hitta tekniska lösningar anpassade till lokal kompetens, kultur och värderingar.

Vårt partnerskap med Ingenjörer utan gränser innebär att våra konsulter använder sin specialkompetens för att skapa ett bättre samhälle för dem som har det sämre än oss.

Under 2018 genomförde vi tillsammans med Ingenjörer utan gränser en utredning kring vatten och sanitet på 15 vårdenheter i distriktet Maljnyi i södra Tanzania. Målet med utredningen var att kartlägga situationen kring vattenförsörjning och sanitetshantering på vårdenheterna samt till att ge förslag på lösningar som bör implementeras för framtiden. Det minskar både spill och påverkan på omgivande miljö.

Läs mer om Norconsult och Ingenjörer Utan Gränser

Läs mer i vår hållbarhetsrapport

 

Kontakter

Profilbild för Jan-Olof Nilsson
Jan-Olof Nilsson
Sektionschef VA-teknik/ Teamchef VA-process
Profilbild för Debora Falk
Debora Falk
Civilingenjör VA-teknik & Process