Mål 15

Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad.
Källa: FNs utvecklingsprogram

Så här jobbar vi med mål 15

Våra biologer bidrar med hela sin expertkunskap för att t.ex. exploatering av naturområden och utbyggnad av infrastruktur ska förstöra så lite som möjligt av orörd natur. I Nykvarn tog Norconsult fram en landskapsanalys inför en detaljplan. Exploatering innebär alltid ingrepp i naturen. Läs om hur Norconsult skapar ny natur och återskapar strandängar ut med Göta Älv. Projektet har pågått under många år och nu kan man återigen höra fågelsång och grodspel på Göta älvs strandängar.

Kontakter

Profilbild för Dagmar Clough
Dagmar Clough
Gruppledare Miljö
Profilbild för Ola Sjöstedt
Ola Sjöstedt
Naturvårdsbiolog