Mål 13

Bekämpa klimatförändringarna

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsmiljön, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen.
Källa: FN:s utvecklingsprogram

Så här jobbar vi med mål 13

Norconsult kan förnybar energi. Vår största möjlighet att bekämpa klimatförändringarna är i våra projekt. Oavsett om det gäller vattenkraft, vindkraft eller solenergi så får våra kunder bästa tänkbara råd. Tillsammans med våra kunder vill vi bekämpa klimatförändringarna.

Läs om Norconsults projektering av kraftledningen mellan stamnätstationen Rätan och de två vindkraftparkerna Länsterhöjden och Storflötten i Ånge kommun i Västernorrland. Den överför el från dessa två vindkraftparker till det nationella stamnätet.

Kontakter

Profilbild för Robert Asplund
Robert Asplund
Gruppledare Elteknik & Projektledning
Profilbild för Theo Voulgaridis
Theo Voulgaridis
Hållbarhetsstrateg
Profilbild för Sandra Öman
Sandra Öman
VVS-ingenjör