Mål 12

Hållbar konsumtion och produktion

Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.
Källa FNs utvecklingsprogram

Så här jobbar vi med mål 12

Våra arkitekter har flera utmärkelser för hållbara byggnader. Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta invigdes 2019 och framtiden får utvisa om även denna byggnad får pris. Läs om våra arkitekters val av återbrukbart material i en av Sveriges största träbyggnader. Att bevara gamla byggnader och genom det minska transporter och resursanvändning kräver en alldeles speciell kunskap. Läs om hur våra miljöingenjörer räddar Majornas Småbarnsskola som angripits av äkta hussvamp.

Kontakter

Profilbild för Malin Gillmark
Malin Gillmark
Team Miljö & Säkerhet
Profilbild för Dan Johansson
Dan Johansson
arkitekt SAR/MSA, processledare för innovation
Profilbild för Charlotte Wikman
Charlotte Wikman
Hållbarhets- och Stabschef
Profilbild för Mikael Hägglund
Mikael Hägglund
Affärschef Industri