Mål 11

Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.
Källa: FN:s utvecklingsprogram

Så här jobbar vi med mål 11

Norconsult stöttar Göteborgs kommun i att skapa en hållbar och robust stad, både socialt och miljömässigt. Förutom traditionella översikts- och detaljplaner jobbar våra planarkitekter aktivt med sociala hållbarhetsanalyser och konsekvensanalyser. Det har man t.ex. gjort för Piteå och Kungsbacka kommun.

Kontakt

Profilbild för Carolin Folkeson
Carolin Folkeson
Planeringsarkitekt - Avdelning Stadsbyggnad