Vi på Norconsult brinner för hållbarhet. Varför? Det är bara att gå till formuleringen som beskriver varför vi existerar: ”Vår mission är att med vårt samhälls- och ägarengagemang skapa mervärde för samhället”.

Vi har tagit avstamp i Agenda 2030 – det strategidokument som FN antog år 2015 – och fokuserat på de sex (av totalt 17) globala mål för hållbar utveckling som tydligast kopplar till vår verksamhet.