Upplands-Bros snyggaste, tryggaste och mest jämställda aktivitetspark invigd!

Pressmeddelande
10.september 2019

Norconsults landskapsarkitekter har gestaltat den nya aktivitetsparken i Upplands Bro, som med ledorden Snygg, Trygg och Jämställd ska attrahera kommunens barn och ungdomar. Målet är att parken ska vara en välkomnande plats för alla – oavsett kön, ålder, ursprung, fritidsintresse och funktionsförmåga.

Upplands-Bros snyggaste, tryggaste och mest jämställda aktivitetspark invigd!
Foto: Upplands Bro kommun

I helgen invigdes den nya aktivitetsparken för spontanidrott och kulturaktiviteter i Upplands-Bro, där Norconsults landskapsarkitekter i Stockholm har tagit fram gestaltningsprogrammet för parken. Utformningen bygger på ett sammanhållet formspråk med utgångspunkt i aktivitet, rörelse och kreativitet. Aktivitetsytorna har tagits fram för att sammanfoga olika åldersgrupper, kön, särintressen och funktionsvariationer.

- Besökarna kommer att kunna välja på en mängd aktiviteter som exempelvis musik, dans och gruppträning, parkour, klättring, skejting, utegym och basket, förklarar landskapsarkitekt Anna Nilsson. I stort sett alla aktivitetsstationer i parken kommer att vara tillgänglighetsanpassade, fortsätter hon.

Parken har närhet till flera skolor och förskolor, bostadsområden, naturliga gångstråk och grönområden. Den är dessutom öppen för allmänheten och inträdet är gratis.

Kontakt

Profilbild för Anna Nilsson
Anna Nilsson
Landskapsarkitekt