Tommy vann pris för bästa examensarbete

Pressmeddelande
21.mars 2018

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF) utser varje år ”Bästa examensarbete” bland ett antal tekniska högskolor i landet med utbildningar inom geoteknik. Tommy Pap var nominerad av Chalmers Tekniska Högskola för sitt examensarbete om sannolikhetsbaserad design i geoteknik, och stod till sist som lycklig vinnare bland de fyra bidrag som gått till final.

Tommy vann pris för bästa examensarbete
Foto: Norconsult

- Det känns jättekul att vinna. Jag har jobbat hårt för detta och det är hedrande att vinna ett pris som är välkänt i branschen, säger Tommy

Juryns motivering
Examensarbetet är unikt, väl genomarbetat, strukturerat och behandlar ett område som är högst aktuellt. Arbetet bör dessutom nyttjas internationellt för att sätta svensk geoteknisk forskning på världskartan. Arbetet kommuniceras på ett pedagogiskt sätt, såväl muntligen som skriftligen. Vinnaren förklarade något som för de flesta är obegripligt på ett lättförståeligt sätt.

Kontakt

Profilbild för Tommy Pap
Tommy Pap
Geotekniker