Nu trimmas Dalabanan för bättre tågföring

Pressmeddelande
18.december 2017

Norconsult har vunnit ett uppdrag att projektera åtgärder som förbättrar tågföringen genom stationen Sala som ligger på sträckan mellan Uppsala och Avesta-Krylbo.

Nu trimmas Dalabanan för bättre tågföring
Foto: Theodor Karlsson Brabie

För att underlätta trafikering på banan behöver trimnings- och kapacitetshöjande åtgärder vidtas på sträckan. Trafikverket har fått in flera förslag på åtgärder från branschorganisationen Tågoperatörerna rörande kapacitetshöjande åtgärder vid Sala

Projektet syftar till att ta bort dagens 10-övervakning mot signal 131 i Sala för att på så sätt förkorta gångtiden för tåg och förhindra oavsiktlig nödbroms. Driftplatsen Sala är försedd med ett signalställverk av typen M65, som Norconsult har hög kompetens inom.

Tony Strandberg, Teamledare för Järnväg på Norconsult är stolt och glad över att Norconsult vunnit projekteringen.

- Ett litet och men viktigt uppdrag som ställer krav på hög kompetens inom signalteknik. I takt med att vi vinner fler intressanta uppdrag behöver vi också bli fler medarbetare på våra verksamhetsorter i Halmstad, Göteborg och Malmö, säger Tony.

Kontakter

Profilbild för Tony Strandberg
Tony Strandberg
Teamchef Spår- och järnvägsteknik
Profilbild för Mats Lithner
Mats Lithner
Utvecklingschef Järnväg