Norconsult vinner ramavtal kring åtgärdsvalsstudier

Pressmeddelande
16.maj 2018

Norconsult har vunnit ett ramavtal för Trafikverket som avser åtgärdsvalsstudier i väg- och järnvägsprojekt.

Norconsult vinner ramavtal kring åtgärdsvalsstudier
foto_hans_christiansson_shutterstock

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en metodik för förberedande studier som innebär en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen. Att arbeta med ÅVS handlar om att säkra kostnadseffektiva lösningar som uppmärksammar alla trafikslag och färdmedel och alla typer av åtgärder.

Trafikverket satsar stort på åtgärdsvalsstudier och har senaste året investerat 12-18 miljoner kronor på tjänsten. Det nya ramavtalet innebär att avrop kommer att ske efter rangordning, där Norconsult är nummer 2. Mats Lithner, Utvecklingschef för Järnväg på Norconsult är stolt och glad över att Norconsult vunnit ramavtalet.

- Det är ett viktigt ramavtal för hela Norconsult som visar på att vi har en hög kompetens och många goda referenser inom såväl väg- som järnväg- och samhällsplanering, säger Mats.

Kontakter

Profilbild för Mats Lithner
Mats Lithner
Utvecklingschef Järnväg
Profilbild för Tony Strandberg
Tony Strandberg
Teamchef Spår & Järnvägsteknik