Norconsult tar Simhall Sundsvall ett steg närmre Himlabadet

Pressmeddelande
04. september 2017

Norconsults arkitekter anlitades av Sundsvalls kommun för att genomföra detaljprojektering för ny simhall med en ny bassäng, omklädning och relax. Simhallen Sundsvall byggs ihop till Himlabadets äventyrsbad och sporthall under 2017-2018.

Norconsult tar Simhall Sundsvall ett steg närmre Himlabadet
Interiörbild: Norconsult

Norconsults arkitekter och akustiker har under projektets gång strävat efter att ge simhallens besökare en positiv upplevelse av byggnaden, genom kreativa lösningar som är väl anpassade till det angränsande Himlabadet.

Färgsättning, materialval och utformning är miljömässigt och designmässigt hållbara samtidigt som simhallen ska vara funktionell i många år framöver. Anläggningens designtema är den svenska skogen och Sundsvalls lokalhistoria. Därför är trä, sten, eld och vatten ingående element.

Läs mer om våra tidigare projekt här:

Varberg, Nya Håsten Simhall

Kungsbacka Badhus

Göteborg, Elisero Spa

Alvesta Vislandabadet

Kontakt

Profilbild för Malin Ahlstedt
Malin Ahlstedt
Studioledare Team Arkitekter, Arkitekt SAR MSA