Norconsult höjer kapaciteten på Halmstad C

Pressmeddelande
18.februari 2019

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera åtgärder som förstärker kapaciteten på Halmstad C.

Norconsult höjer kapaciteten på Halmstad C
Foto: ABAKO Arkitektkontor AB

Stationen är en knutpunkt för flera trafiksystem som Pågatåg, Öresundståg, Hallandstrafiken och SJ AB. Redan idag råder brist på plattformslägen och uppställningsplatser för tåg. På sikt skall stationen byggas om, och under tiden kommer trimningsåtgärder att genomföras.

Norconsults uppdrag innebär att projektera en uppdelning av spår 1 och 4 i två signalsträckor vardera i syfte att kunna använda spåren för två korta tåg samtidigt. Åtgärden ökar även möjligheten att koppla av eller på Öresundståg. Uppdraget ställer krav på hög kompetens inom signalteknik för ställverk modell 65.

Tony Strandberg, Teamchef för Spår- och Järnvägsteknik på Norconsult, är stolt och glad över att ha vunnit projekteringen.

- Ännu ett uppdrag som visar på vår höga kompetens inom signalteknik, säger Tony stolt. Järnvägsteamet har en mycket positiv orderingång och har därför behov av nya medarbetare i Varberg, Halmstad, Helsingborg, Göteborg och Malmö, fortsätter han.

Kontakter

Profilbild för Tony Strandberg
Tony Strandberg
Teamchef Spår - & Järnvägsteknik
Profilbild för Mats Lithner
Mats Lithner
Utvecklingschef Järnväg