Norconsult Fältgeoteknik i ytterligare ramavtal för InterCity-banan

Pressmeddelande
17.oktober 2016

Norconsult Fältgeoteknik är en av tre konsulter som har vunnit ramavtalet gällande Ringeriksbanen, som är en del av den stora InterCity-satsningen i Norge. Ringeriksbanen är en del av InterCity-satsningen som tillsammans med projektet E16 Høgkastet-Hønefoss är det största gemensamma projektet inom väg och järnväg i Norge. Den nya järnvägen kommer att korta ner restiderna med tåg mellan Oslo och Hønefoss, som ligger cirka 5 mil norr om Oslo, med närmare en timme. Järnvägen och europavägen kommer tillsammans att knyta samman Ringeriksregionen med Osloregionen. Byggstarten är planerad till 2019 och projektet planeras att bli färdigställt 2024.   Läs mer om InterCity-projektet och vårt uppdrag här.Vill du veta mer om Norconsult Fältgeoteknik, klicka här.

Kontakter

Profilbild för Markus Mangsten
Markus Mangsten
VD
Profilbild för Ljot Strömseng
Ljot Strömseng
VD