Norconsult blir ledande leverantör mot Trafikverket

Pressmeddelande
09.oktober 2019

Norconsult har vunnit ett viktigt ramavtal för Trafikverket som avser teknisk specialist godkännandestöd, handläggare för godkännandeprocessen och teknisk säkerhetsstyrning – signal och banöverbyggnad.

Norconsult blir ledande leverantör mot Trafikverket
Foto: Rutger Blom (CC by 2.0)

Innan Trafikverket, entreprenörer och underleverantörer bygger eller bygger om en järnväg måste de utreda anläggningens gestaltning och konstruktion noggrant. För att anläggningen ska godkännas krävs att EU-direktiv och nationella krav är uppfyllda. Detta hjälper Norconsults tekniska specialister Trafikverket med att kontrollera. Utöver detta arbetar vi med Trafikverkets tekniska säkerhetsstyrning inom såväl signal som banöverbyggnad.

Tack vare våra kompetenta medarbetare på området blev Norconsult som enda konsultföretag rangordnat som nummer 1 på 9 av 12 områden inom detta ramavtal.

- Detta är en fin bekräftelse på att vi har en hög kompetens inom godkännandeprocessen och teknisk säkerhetsstyrning, säger Teamchef Tony Strandberg som är stolt och glad över att teamet kammat hem ramavtalet.

Träffa Tony och hans järnvägskollegor i montern på Nordic Rail i Jönköping 8-10 oktober, och passa på att ställ frågor om karriärmöjligheter och spännande projekt på Norconsult. 

Kontakter

Profilbild för Tony Strandberg
Tony Strandberg
Teamchef, Team Spår- & Järnvägsteknik
Profilbild för Mats Lithner
Mats Lithner
Gruppeleder