Ljudmiljöer för framtidens teknikkompetens

Pressmeddelande
26.juni 2019

Norconsults akustiker har fått i uppdrag att säkerställa ljudkrav i nybyggnationen av Lindholmens Tekniska Gymnasium. Byggnaden är belägen på Lindholmen i Göteborg och ska bli ett landmärke.

Ljudmiljöer för framtidens teknikkompetens
Foto: KUB Arkitekter

Lindholmens Tekniska Gymnasium är en modern gymnasieskola med plats för 1000 elever som kommer att utbilda bland annat fastighetstekniker, industritekniker, elektriker, programmerare, VVS-montörer, svetsare, kyltekniker och sjöfartsmaskinister för att säkerställa framtidens behov av kompetens i teknik- och verkstadsbranscher.

Norconsults uppdrag omfattar att ta fram projekteringsanvisningar i systemhandling- och bygghandlingsskede med avseende på akustik. Vid färdigställande kommer även ljudmätningar att utföras för att kontrollera byggnadens ställda ljudkrav.

- Varierade takhöjder, synliga installationer, genomgående fackverk i trä, materialval och volymer som ska spegla elevernas kommande arbetsplatser samt flexibilitet är det som format våra valda akustiklösningar, säger Emma Gruvin uppdragsledare på Team Akustik.

Gymnasiets utformning kommer därför att präglas av modern teknik där rör, elledningar, solpaneler och tekniska installationer kommer vara fullt synliga. Skolan beräknas ha invigning till höstterminen 2020.

Kontakt

Profilbild för Emma Gruvin
Emma Gruvin
Uppdragsledare Team Akustik