Inflyttning på Melongatans förskola

Pressmeddelande
12.augusti 2019

På Melongatans förskola i Västra Frölunda gör man nu klart det allra sista innan barnen kan flytta in. Norconsult har projekterat förskolan tillsammans med Göteborg Stad som beställare.

Inflyttning på Melongatans förskola
Foto: Norconsult

Melongatans ligger i Västra Frölunda, Göteborg. Här får barnen möjlighet att terminsvis fördjupa sitt lärande inom olika fokusämnen, till exempel matematik eller utomhuspedagogik. 

Förskolan kommer att innehålla fem avdelningar och inneha en area på ca 700 m² som fördelas på två plan. Norconsult har anlitats i projektet för expertis inom konstruktion, geoteknik och akustik. 

Till förskolan tillkommer två komplementbyggnader i form av uteförråd och ÅV-hus. Med en vacker bakgård som flyter samman med skogen erbjuder skolan även fantastiska lekmiljöer för barnen som flyttar in i höst.

Läs mer om Norconsults arbete i projektet här

Kontakt

Profilbild för Caroline Martinsson
Caroline Martinsson
Teamchef Byggkonstruktion