Framtidens Malmö i storstadsförpackning

Pressmeddelande
29.juni 2020

I framtidens gröna, täta och integrerade Malmö är lättillgänglig infrastruktur en nyckelfaktor. Genom ”Storstadspaketet” kommer stadens infrastruktur och bostadsbyggande att utvecklas, där Norconsult har vunnit uppdraget att utreda och förprojektera Malmö Expressen linje 4 genom Kirseberg/Segevång. 

Framtidens Malmö i storstadsförpackning
Bild: Skånetrafiken AB

En nära kollektivtrafik ger ökade möjligheter för fler att utbilda sig eller arbeta i en större arbetsmarknadsregion. Inom ramen för ”Storstadspaketet” kommer Malmö stad att utvecklas genom förbättrad infrastruktur och ökat bostadsbyggande, där bland annat Malmö Expressen (MEX) linje 4 ingår. Norconsult har vunnit uppdraget att utreda och förprojektera MEX linje 4 genom Kirseberg/Segevång.

- Norconsult har spetskompetens inom trafikutformning och därför är det extra roligt att vi är med och utformar framtidens kollektivtrafik, säger Jonas.

Uppdraget omfattar en förstudie som ska utreda och förprojektera kollektivtrafik- och cykelfrämjande åtgärder, samt att föreslå åtgärder för att förbättra stadsmiljön längs sträckorna.

- Detta kommer att leda till en lång rad hållbara förbättringar såsom ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister, attraktivare och tillgängligare kollektivtrafik, ökad resandekapacitet samt bättre förutsättningar för eldrift i stadens busstrafik som ger renare luft och tystare fordon, säger Jonas.

På sikt kommer den förbättrade infrastrukturen även ge ökad trygghet, ökade gröna värden, minskad risk för översvämningsskador längs sträckan och en mer attraktiv stadsmiljö.

Planerad genomförandefas för storstadspaketet är perioden 2018-2031.

Kontakt

Profilbild för Jonas Bengtsson
Jonas Bengtsson
Uppdragsledare