Åsa leder Trafikbuller 2019

Pressmeddelande
15.maj 2019

Norconsults Åsa Stenman Norlander har fått det ärofyllda uppdraget att moderera Trafikbuller 2019, konferensen om hållbara strategier och åtgärdsprogram för att förebygga, reducera och hantera buller.

Åsa leder Trafikbuller 2019
Foto: Wikimedia, CC Holger Ellgaard

- Jag har tidigare varit föredragshållare vid ett antal tillfällen, men detta är första gången jag modererar konferensen, säger Åsa. Det känns jätteroligt, och det betyder mycket att representera Norconsult som aktör i debatten och i frågeställningarna kring ett stort samhällsproblem, fortsätter hon.

Trafik är den dominerande bullerkällan i samhället och orsakar varje år 10.000 fall av för tidig död i Europa. Till följd av detta har världshälsoorganisationen WHO skärpt sina rekommendationer för buller, och därför måste bullerbekymret tas på allvar från alla fronter.

Till konferensen kommer bland annat specialister, konsulter, kommuner och myndigheter som på olika sätt arbetar med trafikbuller. Åsa hoppas att i rollen som moderator kunna bidra till ökad förståelse kring det bullerproblemet, även från perspektivet som akustiker.

- Ämnet är alltid aktuellt. Vi vet att buller påverkar människan och att vi kan få negativa effekter av det – även om det bara är utanför fönstret som vi hör ljudet, förklarar Åsa. Det är svårt att göra någonting åt bullret i efterhand, därför måste man ta med det från början i samhällsplaneringsprocessen, fortsätter hon.

Konferensen arrangeras i Stockholm av Ability Partner den 21-22 maj.

Läs mer och ta del av konferensprogrammet här

Kontakt

Profilbild för Åsa Stenman Norlander
Åsa Stenman Norlander
Akustiker