Problemlösande processpecialist

Nyheter
01.november 2018

Från akademin och industrin i Nederländerna till postdoktor på Chalmers och specialist i Borås för att slutligen landa i Göteborg på Norconsult som en i VA-gänget. Christel Kampman har en bred erfarenhet av arbetslivet, men möter fortfarande nya spännande utmaningar som processpecialist.

Problemlösande processpecialist
Foto: Norconsult

Christel har alltid varit intresserad av miljövetenskap, vilket ledde henne till en utbildning inom just det där hon riktade in sig på miljöteknik. Intresset fortsatte odlas som doktorand på universitet i Wageningen i Nederländerna, där hon tog en doktorsexamen inom avloppsvattenrening.

- Jag har alltid gillat miljövetenskap och det var därför naturligt att fortsätta fördjupa mig ytterligare, berättar Christel

Efter att Christel doktorerat började hon arbeta på ett internationellt industribolag som processingenjör, där problemlösning för kunden var en av de delar hon uppskattade mest. Men det var tack vare sin forskning som hon fick upp ögonen för Sverige, via en tjänst som postdoktor på Chalmers inom biogasproduktion. Där arbetade hon i två år innan nästa erbjudande tog henne till Borås Energi & Miljö AB, där hon också arbetade som processingenjör.

Erfarenheten av de olika områdena har sina likheter och skillnader, precis som det är att arbeta i Nederländerna jämfört med Sverige. Där finns det en hel del vi kan lära av varandra menar Christel.

- Nederländerna är organiserade på ett annat sätt, och i Sverige är man styrd av fler regler och lagar än vad man är i Nederländerna. Trots olikheterna trivs jag bra i Sverige, säger hon.

På Norconsult kommer hon att arbeta som specialist i olika VA-uppdrag, men kommer även vara behjälplig med handledning av exjobb tack vare erfarenheten från akademin.

- Christels spetskompetens är ett välkommet tillskott som vi kommer ha stor nytta av i våra projekt, säger sektionschef Jan-Olof Nilsson som är mycket nöjd över att rekryterat Christel till teamet.

Kontakt

Profilbild för Christel Kampman
Christel Kampman
Processpecialist VA-teknik