Norconsult och Ingenjörer utan gränser

15.mars 2019

Vi stödjer Ingenjörer utan gränser såväl ekonomiskt som med konsultstöd. 2018 genomförde vi och Ingenjörer utan gränser en utredning kring vatten och sanitet i södra Tanzania.

Debora Falk, till vardags VA-konsult på Göteborgskontoret, på plats i Tanzania för att ge förslag på lösningar kring vattenförsörjning och sanitetshantering.
Debora Falk, till vardags VA-konsult på Göteborgskontoret, på plats i Tanzania för att ge förslag på lösningar kring vattenförsörjning och sanitetshantering.

Vi stödjer Ingenjörer utan gränser såväl ekonomiskt som med konsultstöd. 2018 genomförde vi och Ingenjörer utan gränser en utredning kring vatten och sanitet i södra Tanzania.

Ingenjörer utan gränser bedriver volontärprojekt i världen, seminarier i Sverige och aktiviteter för att inspirera unga att bli ingenjörer.

Deras mål är att hitta tekniska lösningar anpassade till lokal kompetens, kultur och värderingar.

Vårt partnerskap med Ingenjörer utan gränser innebär att våra konsulter använder sin specialkompetens för att skapa ett bättre samhälle för dem som har det sämre än oss.

Under 2018 genomförde vi tillsammans med Ingenjörer utan gränser en utredning kring vatten och sanitet på 15 vårdenheter i distriktet Maljnyi i södra Tanzania. Målet med utredningen var att kartlägga situationen kring vattenförsörjning och sanitetshantering på vårdenheterna samt till att ge förslag på lösningar som bör implementeras för framtiden.

Kontakt

Profilbild för Debora Falk
Debora Falk
Civilingenjör VA-teknik & Process