Ett smartare vattenverk

15.mars 2019

Norconsult vann uppdrag att öka kapaciteten, kvaliteten och säkerheten samt minska kemikalietransporter vid Kåsjöns vattenverk i Partille kommun. Flera av de smarta hållbara lösningar som införts kan bli vanligare i framtida projekt.

Uppdraget från Partille kommun har bland annat inkluderat byggnation av ny råvattenpumpstation, ny tryckstegrings- och distributionsstation samt ändring av processen för vattenrening.

– Vi har infört membranfilter istället för rening via aktivt kol eller sandbassänger. Det ger en effektivare reningsprocess, och vi kan helt undvika klorering av vattnet. Vi har också studerat vilka processer man kan använda för att hitta en balans mellan minimalt uttag ur Kåsjön och maximal produktion av dricksvatten. Den maximala kapaciteten har ökat med omkring 50 procent, säger Jan-Olof Nilsson, uppdragsledare på Norconsult.

En annan smart lösning är att det rest­vatten som blir över vid produktionen förs tillbaka till sjön istället för att gå in i avloppssystemet.

– Det vattnet innehåller stora mängder humus och näringsämnen. Det duger inte som dricksvatten, men är alldeles utmärkt sjövatten. Jag tror inte att det här är en särskilt vanlig lösning idag, men det kommer att dyka upp mer och mer, säger Jan-Olof Nilsson.

Restvattnet leds dessutom via en värme­pump som används för uppvärmning av pumpstationen, vilket har gjort att man sluppit borra för bergvärme eller införa andra lösningar för uppvärmning. Det minskar både spill och påverkan på omgivande miljö. Rivningsinventeringar har gjorts på två byggnader, för att kartlägga bland annat farligt avfall, och en av de gamla vattenreservoarerna har fått nytt liv som kombinerad reservoar och pumpstation.

– Vi har haft samverkan med Partille kommun från start, och tagit fram förslag på olika lösningar som sedan kommunen har beslutat om, säger Jan-Olof Nilsson.

Andra åtgärder som genomförts är bland annat att intaget har sänkts till nytt djup under språngskiktet för att få in bästa möjliga sjövatten, samt att dra sjöledningar som förser ett helt nytt område med dricksvatten. 

Kontakt

Profilbild för Jan-Olof Nilsson
Jan-Olof Nilsson
Sektionschef VA-teknik/ Teamchef VA-process