Aktuellt

Stadsarkitektträff – Intressanta projekt i vår omgivning

Nyheter
13. juni 2017

Den 2 juni arrangerade Norconsult återigen Stadsarkitektträff i Göteborg. Temat för denna gången var ”Intressanta projekt i vår omgivning”, och innefattade en bussrundtur med platsbesök. Vi lyssnade både till föredrag om Älvstadens utveckling samt gjorde besök vid pågående projekt i Kungsbacka och Mölndal.

Norconsult AB

Stadsarkitektträffen inleddes i Norconsult lokaler på Lindholmen med att Carolin Folkeson berättade om Norconsults arbete med Älvstadens utveckling. Norconsult hjälper Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad att skapa en helhetsbild över alla pågående projekt i Älvstaden, och att se sambanden mellan delarna.

Med buss tog vi oss sedan till Kungsbacka och området Aranäs där Andrea Ericsson och Ida Lennartsson från kommunen berättade mer om hur Kungsbackas stadskärna utvecklas med ny kvarterstad i flera etapper. Till fots tog vi oss sedan genom Kungsbackas centrum under ledning av Andrea Ericsson och Bertil Ahlborg, som tidigare arbetat på Kungsbacka kommun. De berättade om intressanta stadsbyggnadsprojekt längs vägen och vi stannade till vid Varlaskolan där Bertil berättade mer om hur Varlaskolan gestaltats och hur den ska kopplas till ny exploatering i staden.

Prisbelönt översvämningsskydd
Vi åt lunch vid Kungsbackaåns översvämningsskydd – ett arbete som Norconsult har vunnit Kungsbacka kommuns stadsmiljöpris för. Här skålades i bubbel medan Petra Wernersson, numera Göteborgs Stad, tidigare Norconsult, berättade mer om hur översvämningsskyddet är utformat och gestaltat.

Efter lunch bar färden vidare mot Mölndal där fick vi en rundvandring i Mölndals nya centrum och Kvarnbyn. Guidningen mellan byggkranar, nya hus och kommande exploateringsytor leddes av Lisa Östman och Johan Gerremo från Mölndals stad. Bland annat berättade de hur stadsbyggnads­diskussionen i Mölndal har utvecklats de senaste åren med höjd exploateringsgrad som följd.

Träffen avslutades med eftermiddagskaffe för de som önskade på Norconsults kontor.

Välkomna till höstens Stadsarkitektträff!

Har du förslag på teman till kommande träffar?
Kontakta Carolin Folkeson.

Kontakt

Profilbild för Carolin Folkeson
Carolin Folkeson
Planeringsarkitekt, Team Plan