Norconsult föreläste om CIK på ”Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar”

Nyheter
13.februari 2018

CIK, Centrum för kultur och Idrott i Knivsta, är Sveriges största trähus i modern tid och ett av Norconsults största flerfackliga projekt. Uppdragsledare Dan Johansson föreläste om CIK på konferensen ”Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar” i Stockholm. Konferensen samlar runt 100 kultur- och fritidschefer, idrottsstrateger och anläggningsansvariga från landets kommuner.

Norconsult föreläste om CIK på ”Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar”

Dan pratade bland annat om arkitektens ansvar att förbereda byggnaden för platsen, klimatet och sociala flöden. Vidare pratade han om hur Norconsult arbetar med informerad design i materialvalen och om samverkan med Knivsta kommun.

Läs mer om CIK här

Kontakt

Profilbild för Dan Johansson
Dan Johansson
Arkitekt SAR/MSA