Norconsult bjöd in till Stadsträdgårdsmästarträff

Nyheter
23.april 2018

Förra veckan arrangerade Norconsult årets första Stadsträdgårdsmästarträff, en nätverksträff för personer som jobbar med parkfrågor i kommuner i västra Sverige. Dagen bjöd på uppskattade föreläsningar och diskussioner kring temat vatten, ett aktuellt ämne som engagerar.

Foto: Norconsult
Foto: Norconsult

Norconsults Stadsträdgårdsmästarträffar arrangeras två gånger om året, där deltagarna genomför ett studiebesök under sommar/höst och vintertid träffas i Norconsults lokaler för att lyssna på föreläsningar och diskutera aktuella ämnen. Temat för den aktuella träffen var ”vatten i staden”, ett aktuellt ämne tack vare ökad medvetenhet kring klimatförändringar och hållbar stadsutveckling.

- Vi är mycket nöjda med dagens program, säger teamchef Katrine Hermansson. Våra föreläsare inspirerade och visade intressanta och effektiva sätt att använda vatten.

De inbjudna föreläsarna kom från Göteborgs Stad, Svenska Trädgårdar i Väst och Bara mineraler.

Under eftermiddagen kom det upp mycket diskussioner kring ämnet vatten, som bland annat berörde tekniska frågor, samarbete över teknikgränser och intressanta referensprojekt i andra storstäder.

Kontakt

Profilbild för Katrine Hermansson
Katrine Hermansson
Landskapsarkitekt