Medborgarhuset under ytan

Nyheter
13.augusti 2018

Norconsult har fått i uppdrag av Stockholms stad att utföra systemhandlingsprojektering med efterföljande detaljprojektering för vattenreningen för Forsgrénska badet. År 2020 ska badet öppna för allmänheten efter flera års renovering. För Norconsult bjuder den historiska och välkända byggnaden på utmaningar.

Medborgarhuset under ytan
Foto: Emil Nordin

Norconsult har fått i uppdrag av Stockholms stad att utföra systemhandlingsprojektering med efterföljande detaljprojektering för vattenreningen för Forsgrénska badet. Norconsult vann uppdraget under 2015, och våren 2017 stod detaljprojekteringen klar. Medborgarhuset förväntas öppna för allmänheten igen under 2020.

Bland utmaningarna märks den befintliga byggnaden från 1930-talet, med trånga utrymmen som inte kan ändras då fastigheten är blåklassad. Befintlig vattenrening var uttjänt och behövde bytas mot energieffektivare utrustning samt ny systemlösning.

Följ med uppdragsledare Joel Ericsson på en rundtur i projektet, läs hela reportaget här

Kontakt

Profilbild för Joel Ericsson
Joel Ericsson
Uppdragsledare Mark & Vatten