Kirunas nya stadskärna tar form

Nyheter
09.januari 2019

Kiruna ligger den nuvarande centrumkärnan på Kirunagruvans deformations- och sprickzon. Därför pågår ett arbete att flytta centrumbebyggelsen cirka tre kilometer österut.

Bild: Norconsult
Bild: Norconsult

Vissa byggnader bevaras och flyttas från sin nuvarande plats, men mycket byggs nytt. Norconsult har ritat och projekterat det första kvarteret: Kvarter 1, som kommer bestå av 62 lägenheter och drygt 3 600 kvadratmeter kontors-, restaurang- och butiksytor.

Liselott Miranda, en av arkitekterna bakom det nya kvarteret, beskriver tankarna bakom gestaltningen till projektet som beställts av byggherren Kirunabostäder.

– Kvarter 1 ska i sin utformning förkroppsliga Kirunas identitet som gruvstad. Det har formen av ett stiliserat berg som på utsidan består av hårda, ”kalla” material. Kvarterets innergård får varmare kulörer i brandgult.

Inflyttningsklart 2020

I maj tog byggherren Kirunabostäder och entreprenören Nåjden första spadtaget för kvarteret som enligt planen ska stå inflyttningsklart år 2020. Kvarteret ligger sydväst om det redan färdigbyggda stadshuset.

Kontakt

Profilbild för Liselott Miranda
Liselott Miranda
Arkitekt