Norconsults hantering av Coronautbrottet

12.mars 2020

Av hänsyn till våra medarbetare och deras anhöriga samt våra kunder vidtar Norconsult åtgärder för att minska risken för spridning av coronaviruset.

Begränsar fysiska möten och arbetar hemifrån 

Vi kommer att minimera fysiska möten och från och med fredag 13 mars uppmanas medarbetare att arbeta hemifrån om möjligt. Detta innebär att alla möten i möjligaste mån kommer att hållas digitalt via Skype, Teams eller andra alternativa kanaler.

Reserestriktioner

Norconsult inför restriktioner för medarbetares resor, möten och annan verksamhet för att minska risken för smitta och smittspridning så långt det är möjligt.

Tiden framåt kommer att vara utmanande, men vi strävar efter att så långt som möjligt kunna upprätthålla ”business as usual” genom färre fysiska möten och personkontakter. Våra medarbetare kommer att göra sitt yttersta för att vara tillgängliga och lösa våra uppdrag på bästa sätt.

Har du som kund eller leverantör några funderingar så tveka inte att kontakta din uppdragsledare eller din kontaktperson på Norconsult.

Vi ber om er förståelse!

Kontakt

Profilbild för Ljot Strömseng
Ljot Strömseng
VD, Norconsult AB