Anna arbetar med sitt största intresse

Nyheter
14.juni 2018

Intresset för konst och matematik lockade Anna Cyrén till konstskola och senare till inredningsarkitektutbildningen på Konstfackskolan. Med många års erfarenhet av stora företag och organisationer som uppdragsgivare vill hon nu fortsätta driva hållbara inredningsprojekt tillsammans med nya kollegorna på Norconsult.

Anna arbetar med sitt största intresse
Anna Cyrén i Norconsults nya kontorslokaler på Hantverkargatan i Stockholm

Genom karriären som inredningsarkitekt har Anna hunnit arbeta med en lång rad av organisationer, myndigheter och företag – alla lika olika. Efter sju år som studiochef för en inredningsavdelning hos Tengbom längtade hon efter nya utmaningar och blev nyfiken på hur det var att arbeta i en tvärdisciplinär miljö. I december började hon på Norconsult som inredningsarkitekt i Stockholm.

- Jag tänkte att ett teknikkonsultföretag där man har alla discipliner inhouse som behövs för ett lyckat byggprojekt vore intressant, berättar Anna

Variationen av beställare är en av många faktorer som gör Annas arbete intressant. Drivkraften är att få utveckla sammanhanget hon verkar i, vare sig det gäller om att ta fram ett omfattande lokalprogram för en myndighet eller ansvara för inredningen i Sveriges största sportanläggning i trä. Får hon välja fritt föredrar hon projekt där hon är involverad i tidiga skeden och får forma projektprocessen från behovsanalys till färdigt resultat – alltid i nära kontakt med kunden.

- Projekten ser väldigt olika ut beroende på vem som är kunden. Det är jättespännande och allmänbildande, och en rolig bonus man får av att jobba med de kunder och företag jag träffar på, säger Anna.

Genom nära samarbete med olika kompetenser ser hon gärna att Norconsult fortsätter vinna intressanta uppdrag inom skolmiljöer, arbetsmiljöer och idrottsanläggningar. Detta parallellt med att Norconsults innovationsprocess säljs in som en del av leveransen vid tidiga skeden.

Kontakt

Profilbild för Anna Cyrén
Anna Cyrén
Inredningsarkitekt