Ola Sjöstedt

Kontaktperson
Ola Sjöstedt är biolog och arbetar som uppdrags- och/eller teknikansvarig för olika miljörelaterade uppdrag inom Team Miljö & Säkerhet som ingår i Norconsults affärsområde Mark & Vatten. Uppdragsgivare är kommunala förvaltningar och statliga myndigheter som Länsstyrelsen, Trafikverket, men även privata entreprenörer m fl.
Namn
Ola Sjöstedt
Titel
Team Miljö & Säkerhet
Telefon
+46 730795046