Jan-Olof Nilsson

Kontaktperson
Jan-Olof Nilsson arbetar som uppdrags- och teknikansvarig med vatten- och avloppsreningsverk som specialitet i kompetensteam VA-teknik som ingår i Norconsults affärsområde Mark & Vatten.
Namn
Jan-Olof Nilsson
Titel
Sektionschef, VA-teknik/process
Telefon
+46 767640219