Anna-Jeanette Larnelius

Kontaktperson
Anna-Jeanette Larnelius arbetar sedan våren 2013 som vVD och affärsområdeschef för Norconsults affärsområde Mark & Vatten. Som affärsområdeschef inom Mark & Vatten ansvarar hon nationellt för teknikområdena VA-teknik, Miljö & Säkerhet samt Landskapsarkitektur.
Namn
Anna-Jeanette Larnelius
Titel
Affärsområdeschef, Mark & Vatten
Telefon
+46 702615944