Norconsult vann storuppdrag inom vindkraft

Pressmeddelande
19.mars 2018

Norconsult har nyligen vunnit ett stort uppdrag av Rabbalshede Elnät, som innefattar projektering för en ny vindkraftspark i Åndberg i Härjedalens kommun.

Norconsult vann storuppdrag inom vindkraft
Foto: Axel Persson, Vara Foto

- Uppdragets omfattning består i de många delprojekt som Norconsults ansvarar för, säger teamchef Rolf Johansson som är glad och stolt över förtroendet.

Norconsult kommer bland annat att ansvara för nätanslutning från kraftverket till stamnätet, projektering av det interna kabelnätet, en uppsamlingsstation i parken och kraftledning ut till en ny stamnätsstation, och planering av denna stamnätsstation i samarbete med Svk (Svenska Kraftnät).

Uppdraget innebär ett tvärfackligt samarbete mellan Norconsults ingenjörer inom projekt - och byggledning och elteknik. Uppdraget startar under april, och beräknas färdigställas vid årsskiftet 2018/2019.

Kontakt

Profilbild för Rolf Johansson
Rolf Johansson
Teamchef Projekt- och byggledning