Norconsult finalist i PLÅTPRISET 2020

Pressmeddelande
10.januari 2020

PLÅTPRISET 2020 delas ut av PLÅT20 och Svensk Byggplåt i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande. Norconsults arkitekter har ritat och projekterat konceptförskolorna Vargberget och Skogslinden, som är ett av sex nominerade bidrag i tävlingen.

Norconsult finalist i PLÅTPRISET 2020
Foto: Ulf Celander

PLÅTPRISET 2020 tilldelas en svensk arkitektbyrå som under 2019 färdigställt en byggnad på svensk mark, där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö.

Förskolorna Varberget och Skogslinden har ritats av Norconsult arkitekter på uppdrag av Haninge kommun, med syfte att utveckla en ny serie konceptförskolor som ska placeras på olika tomter runt om i kommunen. Förskolorna ska kunna uppvisa en egen identitet, vara igenkännbara som miljövänliga och kännas som ett positivt tillskott i bebyggelsen.

Vinnaren presenteras i samband med arkitekturevenemanget PLÅT20, på Posthuset i Stockholm, den 13 februari 2020.

Du hittar samtliga bidrag i tävlingen här

Kontakter

Profilbild för Catharina Johansson
Catharina Johansson
Kommunikationsansvarig
Profilbild för Jessica Eriksson
Jessica Eriksson
Affärschef Arkitektur