Norconsult får ordföranderoll i arbetet för framtidens anläggningsbransch

Pressmeddelande
17.december 2021

Norconsults vice VD Anna-Jeanette Larnelius blir ny ordförande i Anläggningsforums beredningsgrupp. Det är första gången en konsult får ordförandeposten och hennes förhoppning är att kunna fortsätta arbetet för en attraktiv och effektiv anläggningsbransch.

Norconsult får ordföranderoll i arbetet för framtidens anläggningsbransch
Anna-Jeanette Larnelius, vice VD på Norconsult

Anläggningsforum är ett branschsamarbete mellan Byggföretagen, Innovationsföretagen och Trafikverket med syfte att öka samverkan mellan den svenska anläggningsbranschens beställare, entreprenörer och konsulter. Forumet bildades 2013 som en fortsättning på det tidigare branschsamarbetet FIA (Förnyelse i Anläggningsbranschen). Anna-Jeanette Larnelius har varit aktiv i flera olika projekt ända sen starten.

– FIA fick stort genomslag vad gäller upphandlingar och samarbete i branschen. Men efter att arbetet avslutades uppstod ett vacuum och samverkan minskade, vilket jag såg som alarmerande. Jag har under alla mina år i branschen sett hur medarbetare växer och utvecklas när de får jobba i samverkansentreprenader, det är ett koncept som jag tror jättemycket på. Och det var en av anledningarna att jag engagerade mig i Anläggningsforum. Tillsammans kan vi mycket mer, säger hon.

Ursprungsfrågan för forumet var: hur får vi mer väg och järnväg för pengarna? En rad utvecklingsprojekt har genomförts för att hitta brister som fördyrar anläggningsprojekt. Många av förbättringsförslagen har förverkligats, bland annat kopplat till Trafikverkets upphandlingar.

Fokusområdena för 2021 har handlat om hållbarhet, kompetensförsörjning och sund konkurrens. Anna-Jeanette Larnelius menar att dessa, vid sidan av innovationsgraden, fortsätter att vara viktiga utvecklingsområden även under 2022.

– Anläggningsbranschen ger stora och långvariga avtryck i vårt samhälle. 40 procent av CO2-avtrycket kommer från byggbranschen, och med hjälp av innovation, optimering, återanvändning och nya byggmetoder kan man göra stor skillnad i framtiden.

Med hållbarhet avses även sociala och ekonomiska aspekter. Sund konkurrens är en viktig komponent i detta. I det ryms frågor om rimliga ersättningsnivåer, en god arbetsmiljö och ett minskat antal arbetsplatsolyckor. Kompetensförsörjning är också en av de mest glödande frågorna inför framtiden. Anna-Jeanette Larnelius menar att det finns två viktiga aspekter som är avgörande för att få in unga i branschen.

– Det ena är att öka branschens attraktivitet, så att fler söker sig till anläggningsrelaterade utbildningar och yrken. Just nu håller vi exempelvis på med en informationskampanj som riktar sig till unga för att visa hur attraktiv och rolig den här branschen är. För det är den! Det andra är att få utbildningsväsendet att förstå att anläggningsbranschen är en framtidsbransch och att de måste kunna erbjuda och utveckla relevanta utbildningar inom ett brett spektrum. Det är en av frågorna jag kommer driva tillsammans med övriga aktörer, säger hon.

Kontakt

Profilbild för Anna-Jeanette Larnelius
Anna-Jeanette Larnelius
vVD, Affärsområdeschef Mark & Vatten