Förnyat förtroende för Norconsult och Mälarbanan

Pressmeddelande
20.augusti 2021

Norconsult har arbetat med ledningsprojektering av Mälarbanan längs sträckan Huvudsta-Spånga sedan 2018. Nu har bolaget fått förlängt förtroende av Trafikverket i ytterligare tre år när projektet går in i en ny fas.

Förnyat förtroende för Norconsult och Mälarbanan
Foto: Trafikverket

Mälarbanan är ett av Norconsults största uppdrag där drygt 100 ingenjörer inom flertal olika teknikområden är involverade. En lyckad kombination av bra samarbete, hög leveranssäkerhet och tydlig kommunikation har resulterat i två bonusutdelningar, pris för innovativt arbetsmiljöarbete och nu förlängt uppdrag med ytterligare tre år från Trafikverket. Uppdragsledare Lennart Wetterholt är mycket nöjd med insatsen.

- Detta är ett mycket fint kvitto på vår prestation, säger Lennart. Det ger också en uppmuntran för stabilitet och effektivitet i vår uppdragsorganisation.

Från och med 2021 kommer projektet in i en ny fas, från projektering till större samarbete med entreprenören och vi går in produktionsskedet i större omfattning. Lennart och hans kollegor är då projekteringsstöd under byggtiden där sträckan Huvudsta-Spånga stundtals kommer att stängas av helt för tågtrafik.

- Det är många och mycket komplexa moment som ska falla på plats för att byggnationen ska kunna färdigställas under tågstoppen, förklarar Lennart. Allt sker i hög samverkan mellan oss, entreprenören Svevia och Trafikverket och vi ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med dem i ytterligare tre år, avslutar han.

Kontakt

Profilbild för Lennart Wetterholt
Lennart Wetterholt
Uppdragsledare