Norconsult växer inom spår- och järnväg i Älvsjö

Nyheter
03.november 2021

Nu öppnar Norconsult nytt kontor söder om Stockholm. Samtidigt tillkommer sju personer till Spår- & Järnvägsteknik.

Norconsult växer inom spår- och järnväg i Älvsjö
Älvsjö station. Bild: Arild Vågen

Med de nya medarbetarna tillkommer ny kompetens. Dels har de erfarenhet från tunnelbana och pendeltåg.

– Vi har jobbat med järnväg i hela Sverige men just detta är ett nytt område för oss, säger Tony Strandberg.

Dels har de jobbat med ERTMS, European Rail Traffic Management System, som är ett nytt EU-gemensamt signalsystem.

– Det nya signalsystemet driver på digitalisering inom järnvägen och är en förutsättning för höghastighetsjärnvägar och framtida automation. Trafikverket ansvarar för införandet i Sverige och gör det i nära samarbete med branschen, säger Tony Strandberg, Teamchef på Spår- & Järnvägsteknik.

Den 1 september flyttade medarbetarna in på det nya kontoret i Älvsjö. Tony Strandberg menar att kontoret täcker ett behov av att finnas på plats även söder om Stockholm.

­– Vi har funnits i centrala delarna samt norr om Stockholm tidigare så nu kan vi rekrytera ännu bredare. Förhoppningen är att vi kan fortsätta växa, säger Tony Strandberg.

Kontakt

Profilbild för Tony Strandberg
Tony Strandberg
Affärschef Järnväg