Norconsult utvecklar utredningsverksamheten för spår- och järnväg

Nyheter
12.augusti 2022

Norconsults spår- och järnvägsteam har vunnit tre nya uppdrag inom utredning, vilket möjliggör nästa steg i utvecklingen för gruppen.

Norconsult utvecklar utredningsverksamheten för spår- och järnväg
Foto: Norconsult

Det första utredningsuppdraget omfattar en åtgärdsvalsstudie av Emmaboda bangård, som i korthet handlar om att möjliggöra för Kalmar- och Karlskronatågen att angöra Emmaboda station samtidigt på var sida om mittplattformen. Det andra utredningsuppdraget omfattar en ny gränskontrollplats i Malmö närområde där Norconsults utredare ska hitta platser och utforma av dessa för mer permanenta gränskontroller av ankommande persontåg.

Det tredje uppdraget är nytt stickspår i Jonsered där utredningen handlar om att kunna frigöra plats för fler tågspår i Lerum, samt att hitta en lämplig plats för ett nytt uppställningsspår i Jonsered.

Utredningsverksamheten har varit grunden för järnvägsteamet i Malmö sedan starten 2016. De nya uppdragen möjliggör nästa steg i utvecklingen i och med rekryteringen av nya utredare. Irma Sjölin, utredningsledare för Järnväg på Norconsult är stolt och glad över de nya uppdragen.

- Vi har satt ihop ett starkt team bestående av våra bästa utredare både inom väg- och järnväg, säger Irma. De nya utredningsuppdragen visar på att vi har en hög kompetens och många goda referenser inom såväl infrastruktur som samhällsplanering, fortsätter hon.

Kontakter

Profilbild för Irma Sjölin
Irma Sjölin
Järnvägskonsult, civilingenjör
Profilbild för Tony Strandberg
Tony Strandberg
Affärschef Järnväg