Norconsult uppgraderar SCADA-system för Emmaboda Energi

Nyheter
23.juni 2022

Emmaboda Energi & Miljö AB byter ut sitt driftövervakningssystem för VA och fjärrvärme. Uppdraget utförs av Norconsult med Cactus som underkonsult för konverteringen.

Norconsult uppgraderar SCADA-system för Emmaboda Energi

Uppdraget innefattar en uppgradering av befintligt system, Uni-View SCADA, till Cactus Eye. Cactus Eye är ett modernt driftövervakningssystem som utvecklas i Sverige.

Norconsult sköter projektledning, provning och verifiering med hjälp av uppdragsledare och programmerare på Kalmar- och Karlskronakontoren. Uppdraget påbörjas direkt och beräknas slutföras under 2022.

Kontakter

Profilbild för Lars Törnqvist
Lars Törnqvist
Avdelningschef El & Automation Småland, Blekinge
Profilbild för Stefan Berg
Stefan Berg
Automationsingenjör/Uppdragsledare