Norconsult deltar i klimattävling med bidrag om innovativa parkeringsplatser

Nyheter
18.oktober 2021

Nu publiceras bidragen i klimatgalleriets tävling för klimatsmarta idéer. Norconsult har deltagit i tävlingen med bidragen Parricus och ASES.

Norconsult deltar i klimattävling med bidrag om innovativa parkeringsplatser
Del av Norconsults tävlingsbidrag

Klimatgalleriet är en nystartad mötesplats för klimatsmarta idéer med syfte att inspirera till nytänkande sätt att bidra till klimatomställningen. Mellan 24 maj till 15 september lanserade galleriet en idétävling inom arkitektur, design och stadsutveckling där alla med intresse för klimatfrågor och samhällets rumsliga utveckling var välkomna att delta. Nu publiceras bidragen digitalt och de kommer också ställas ut på en vernissage under hösten.

En jury kommer att utvärdera förslagen och utse ett vinnande bidrag samt hedersomnämnanden, som alla belönas med en prissumma. Under tiden kommer galleriet fungera som en mötesplats för inspiration och kunskapsdelning.

Norconsult lyfter i sina tävlingsbidrag fram klimatsmart energilagring och förbättrad vattenhantering för parkeringsplatser. Bakom bidragen står Norconsults Hållbarhetsgrupp inom Marknadsområde Bygg & Fastighet.

Se alla bidrag på Klimatgalleriets Instagram

Läs mer om Norconsults förslag

Kontakter

Profilbild för Joel Gustafsson
Joel Gustafsson
Arkitekt, Civilingenjör byggkonstruktion
Profilbild för Maria Mattsson
Maria Mattsson
Teamchef Arkitektur, Arkitekt