Mångfald - en förutsättning

21.maj 2021

Norconsult är en inkluderande arbetsplats där alla medarbetare möter varandra med öppenhet och respekt. Våra medarbetare ser styrkan i olikheter, för oss är mångfald är en förutsättning för utveckling, lärande och innovation.

Vi har arbetat med riktade aktiviteter för ett inkluderande tilltal och för att vår organisation ska spegla befolkningen i stort. Vi har nolltolerans mot kränkande beteenden. Detta gäller såväl på kontoren, i arbetsrelaterade möten efter arbetstid såväl som hos våra kunder. Därför uppmärksammar vi att det idag är Världsdagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling.

 
 

Kontakt

Profilbild för Charlotte Wikman
Charlotte Wikman
HR-Chef