Anna-Jeanette satsar på en organisation med höga ambitioner och kvalitet

Nyheter
29.april 2021

2019 blev Anna-Jeanette Larnelius invald i WaterAids styrelse. Idag nästan två år senare är hon fortfarande imponerad av organisationen, som visar på ett otroligt driv och som verkligen når ut och når fram.

Anna-Jeanette satsar på en organisation med höga ambitioner och kvalitet

Större delen av Anna-Jeanettes yrkesliv har vigts åt rent vatten. Ganska snart efter civilingenjörsutbildningen fick Anna-Jeanette VA-uppdrag utomlands varav flera i utvecklingsländer. Under 35 år har hon arbetat med vattenfrågor och VA-projektering på flera svenska bolag i samhällsbyggnadsbranschen innan hon började på Norconsult 2013.

När Anna-Jeanette fick frågan att engagera sig i WaterAids styrelse upptäckte hon en organisation med ett otroligt driv och dessutom mitt upp i en stark utvecklingsfas. Omsättningen hade ökat rejält i några år, partnerskapen med större bolag var flera och man drev många intressanta utvecklingsprogram tex i Bangladesh och Indien, tillsammans med dessa bolag.

- Eftersom personalstyrkan också hade växt, så fanns det behov av att se över organisation, system och utveckling av intäktsbasen – något som har varit jätteroligt att kunna bidra med, berättar Anna-Jeanette. I själva styrelsearbetet har jag också varit med om att sätta upp ett utskottsarbete, samt att bidra in i revisionsutskottet, som jag själv är en del av, fortsätter hon.

WaterAid grundades i Storbritannien på 80-talet, för att arbeta konkret för människor när det gäller vatten och sanitet men också för att ägna sig åt påverkansarbete. 2009 startade WaterAids svenska gren på initiativ av Jan Eliasson som hade tagit in vatten och sanitetsfrågorna i FNs milleniemål.

- Att WaterAid ägnar sig åt påverkansarbete är viktigt, menar Anna-Jeanette. Efter alla mina år som uppdragsledare i vattenprojekt i Sverige och i utvecklingsländer är min övertygelse att projekten måste initieras och drivas lokalt utifrån lokala lagar och regelverk, och med en lokal vilja och driv, för att få effekt.

Bara under verksamhetsåret 2019/2020 har WaterAid nått ca 1,5 milj människor med rent vatten och ca 2,2 milj med toaletter. Arbetet med förbättrad hygien, framför allt kunskap om handtvätt, har nått ut till ca 4 milj människor. Organisationen har också påverkat 15 nationella policybeslut om vatten, avlopp och hygien. WaterAid når verkligen ut – både den svenska organisationen, och den internationella som nu omfattar 35 länder!

Anna-Jeanette avslutar intervjun med att konstatera att WaterAid är en organisation som hon stolt att tillhöra och bidra till.

Läs gärna mer på www.wateraid.org

Kontakt

Profilbild för Ljot Strömseng
Ljot Strömseng
VD