Ägandeformen där varje medarbetare har möjlighet att påverka

Nyheter
06.maj 2022

Norconsult ligger långt över det nationella snittet vad gäller medarbetarnas engagemang och trivsel. Kan medarbetarägandet vara en del av framgångsreceptet? Här ger tre personer med olika roller i bolaget sin syn på saken.

Ägandeformen där varje medarbetare har möjlighet att påverka

Norconsult har varit medarbetarägt ända sedan starten. HR-chef Charlotte Wikman säger att ägandeformen får företaget att sticka ut i branschen.

– Vi är långt ifrån störst. Men vi är de enda i vår storlek som är medarbetarägda, och det är lockande för många. Inte bara själva aktieägandet utan också att det kopplas ihop med högt medarbetarengagemang och stora möjligheter att påverka, säger hon.

 Ingen äger mer än en procent

Det första aktieerbjudandet går ut när man har varit anställd ett år. De som tackar ja får följa ett instegsprogram under fem år. Efter det sätts kriterier upp varje gång aktier kommer ut till försäljning, oftast baserat på prestation och potential.

Idag äger två tredjedelar av medarbetarna aktier. Principen är att ingen ska äga mer än en procent, så det finns inga storägare. Den som äger mest i dagsläget innehar 0,78 procent av aktierna.

– Vi har ett brett ägarskap där alla som vill ska ha möjlighet att äga en bit av bolaget och alla ska äga ungefär lika mycket. Tanken är att varje medarbetare ska ha möjlighet att påverka, använda sin rösträtt och ta del av bolagets vinst, säger Charlotte Wikman.

Hon menar att det blir enklare att sträva mot gemensamma mål när medarbetare och ägare har samma intressen. Medarbetarägandet gör dessutom att man jobbar för att skapa lönsamhet för sin egen skull.

– Varje år har vi aktieutdelning och om det går bra för företaget så blir det en god avkastning på aktien, fortsätter Charlotte Wikman.

Medarbetarägandet ger också större uthållighet i nysatsningar. Norconsult gör ofta grupprekryteringar och satsar på nya kompetenser och geografiska områden. Dessa satsningar genererar inte alltid vinst under de första månaderna.

– Om ett börsnoterat bolag ser att omsättningen går ner kan det uppstå en osäkerhet kring aktievärdet. Vi värderar en gång per år och har dessutom större insyn vilket gör att man har mer is i magen, säger Charlotte Wikman.

Får välförankrade beslutsprocesser

En vanlig missuppfattning är att medarbetarägande kan bli rörigt. Charlotte Wikman understryker att ägandeformen inte handlar om att alla ska sitta med i styrelsen eller vara med och ta beslut. Det funkar på samma sätt som för ett traditionellt företag, det finns en styrelse, en ledningsgrupp och en VD. Hon menar att ägandet snarare reflekteras i företagskulturen.

– Den största skillnaden är att vi har medarbetare som tänker både som medarbetare och aktieägare. Det gör att vi får välförankrade beslutsprocesser som eventuellt kan ta lite längre tid, men som baseras på medinflytande och delaktighet. Vi tror att ägandeformen leder till beslut som gynnar hela vår verksamhet, inte bara ägarna, fortsätter hon.

Farah Al-Aieshy är VD på Norconsult och funderade på vad medarbetarägandet skulle komma att betyda för hennes roll när hon tillträdde under hösten 2021.

– Jag funderade på om det skulle bli svårt att styra. Men så är det inte. Snarare skapar det en lyhörd kultur där alla får vara med och bidra. Vi är alla måna om att företaget både ska må och gå bra. Vi vill växa och ha bättre lönsamhet. Men inte till vilket pris som helst. Vi värnar samtidigt om en god arbetsmiljö där vi är måna om varandra, säger hon.

Hon beskriver Norconsult som ett värderingsstyrt företag som skapar resultat indirekt genom att fokusera på frågor som samarbete, inkludering och engagemang.

– Våra värderingar är grunden, resultat är bara ett kvitto på att vi gör rätt. Många har sitt hjärta i Norconsult och det kanske hänger ihop med medarbetarägandet. Här jobbar vi för oss själva, samtidigt som vi bidrar till samhällsnyttan. Det blir win-win, säger hon.

En trygg investering

Carl-Henrik Barnekow jobbar som planeringsarkitekt på Stadsbyggnad i Stockholm sedan 2016. Han är en av de medarbetare som äger aktier.

– Det var inte något jag kände till innan jag sökte tjänsten men det dök upp som en intressant aspekt i intervjun. När jag väl fick erbjudande tackade jag ja eftersom jag såg det som en investering och en möjlighet att få jobba för mig själv, säger han.

En gång per år samlas aktieägarna vid en generalförsamling i Norge. Där kan alla ägare lämna in motioner som går upp till omröstning.

– Man kan verkligen vara med och påverka genom att prata sig samman och driva frågor tillsammans med andra. På så vis kan vi göra oss själva till en bättre arbetsgivare, säger Carl-Henrik Barnekow.

Han tycker att riskerna känns lägre än på den öppna marknaden eftersom kursen inte går upp och ner utan sätts utifrån resultatet.

– Det känns som en trygg investering. Och just eftersom det bara är anställda som äger aktier så drivs man av gemensamma intressen och en lojalitet till företaget. Kanske gör det också att man stannar längre, avslutar han.

Kontakter

Profilbild för Charlotte Wikman
Charlotte Wikman
Hållbarhets- och Stabschef
Profilbild för Farah Al-Aieshy
Farah Al-Aieshy
VD