Stipendiepris för studie kring ökade energikrav

Thule Brahed på Norconsult mottog andrapriset i Energi- och Miljötekniska Föreningens Stiftelsers stipendium för sin artikel baserad på sitt examensarbete.

Publicerad: 2017-04-12

Den 6 mars välkomnades Thule Brahed från Team Installationsteknik på Norconsult till Energi- och Miljötekniska Föreningens årsmöte, där vinnarna av föreningens stipendiepris utsågs. Under en energifylld prisutdelning höll Thule en kortare presentation av sitt arbete.

- Under presentationen så fyllde deltagarna i med information då de är lika nördiga som jag. Ämnet om NNE-byggnader är väldigt hett just nu och många är intresserade, säger Thule.

Thules artikel "Bygg med nära nollenergi-standard" kommer att publiceras i tidningen "Energi & Miljö", där han beskriver de utmaningar byggbranschen står inför gällande de ökade energikraven som ligger runt hörnet.

- Examensarbetet riktar sig till alla traditionella byggare som måste tänka om för att möta de nya kraven som kommer gällande energianvändning i fastigheter, berättar Thule.

Framåtsyftande arbete som kan uppfylla framtidens krav
- Vi på Norconsult är mycket stolta och gläds över Thules framåtsyftande examensarbete som belyser framtidens energieffektiva systemlösningar i flerbostadshus. De föreslagna energisystemen uppfyller EUs Energiprestandakrav gällande NNE, Nära-nollenergibyggnader samt Boverkets myndighetskrav gällande specifik energianvändning, säger Berndt Hortlund Teamchef på Installationsteknik och mentor för Thule.

- Thule har utfört simuleringar av alternativa energikällor samt systemlösningar och har på ett överskådligt sätt i sitt examensarbete belyst de utmaningar och krav som gäller för energisystemen i framtidens byggande, fortsätter Berndt.

Juryns motivering löd
"För studier i hur olika kombinationer av energibesparande åtgärder från nuläget kan kombineras för att nå kommande energikrav enligt NNE-standard."

Profilbild för Thule Brahed
Thule Brahed
Team Installationsteknik
 

Nyheter

- av 237