Här får sopor nytt värde

Att göra sig av med sopor har sällan varit mer än ett nödvändigt ont. I Kungsbacka blir det snart annorlunda. Den nya kretsloppsparken ska bli ett möjligt utflyktsmål för hela familjen, med lekplats, kafé, butiker och promenadslingor.

Publicerad: 2017-03-13

Miljökonsulterna Malin Gillmark och Ulf Johansson har, för en gångs skull, fått nästan helt fria händer att vara kreativa och påhittiga. Kungsbacka kommun gav Norconsult i uppdrag att utföra en förstudie avseende behovet av en kretslopps­park – en slags uppgraderad och modern version av en traditionell återvinnings­central. I uppdraget ingick att föreslå hur en optimal kretsloppspark skulle kunna se ut.

– Eftersom varken lokalisering eller exakt innehåll är bestämt har vi kunnat arbeta fritt, i tätt samarbete med våra arkitekter och landskapsarkitekter. Vi som arbetar med tekniken är ofta lite fyrkantigare och arkitekterna är mer visionära. Det har varit en bra kombination, säger Malin Gillmark, som precis som kollegan arbetar på Team Miljö & Säkerhet.

Bakgrunden är att vi måste minska på avfallsmängderna, både i Sverige och i världen. Enligt den nationella avfallsplan som Naturvårdsverket tagit fram är mat-, el-, byggoch textilavfall prioriterade områden. Även om Sverige ligger relativt långt framme när det gäller att minska miljöpåverkan från avfalls­hanteringen, så är det ett faktum att mängden avfall fortfarande ökar.

Läs hela artikeln här

Nyheter
 

Nyheter

- av 237