Vi gör det möjligt att plaska i Kungsbackas nya badhus

Många av landets badanläggningar som byggdes under sextio- och sjuttiotalet är i stort behov av renovering. Detta gäller även för Kungsbacka simhall. Norconsult har fått i uppdrag att rita den nya badanläggningen.

Publicerad: 2016-07-05


Kungsbacka kommun har beslutat att bygga ett nytt badhus. Placeringen är vid Inlags sportområde i södra Kungsbacka. I uppdraget ingår, förutom att rita det nya badhuset, att utföra utredningar för detaljplanearbetet samt byggnads­projektering för badhuset. I projektet medverkar vi med kompetenserna arkitekt, landskapsarkitekt, geoteknik, riskanalys, dagvattenhantering, trafik samt badvattenrening.

Badhuset kommer bland annat att innehålla en 50 meter tävlings-/tränings­bassäng, två undervisningsbassänger, familjebad med barnbassäng och vatten­rutschkanor, samt friskvårdslokaler och relaxavdelning.

Vår målsättning är ett väl fungerande badhus i en estetiskt tilltalande byggnad.
Ett första förslag ska vara klart i början av juli.

Vill du veta mer om vårt "Helhetskoncept badanläggningar"?
Klicka här

Profilbild för Malin Ahlstedt
Malin Ahlstedt
Studioledare, Arkitektur
 

Nyheter

- av 237