Stort intresse för Norconsult under LAVA 2016!

Den 11 februari var Norconsult på plats under LAVA, arbets­marknadsmässan som arrangeras av Samhällsbyggnadssektionen på KTH varje år.

Publicerad: 2016-02-12


Lava ger studenter möjlighet att komma i kontakt med företag inom bygg-, arkitekt-, fastighets- och finansbranschen och samlar entreprenörer, fastighets­bolag, konsultföretag samt representanter från statliga och kommunala bolag. Både internationellt ledande och mindre lokala företag bjuds in. Mässans fokus är att skapa ett forum för kontakt mellan framtida arbetsgivare och studenter. Studenterna som kommer är huvudsakligen blivande civilingenjörer från samhällsbyggarprogrammet och arkitekturprogrammet samt blivande högskoleingenjörer från byggteknik och design.

Norconsult var på plats under mässan med en monter, där det var högt tryck under hela dagen. Vi besöktes av många nyfikna och intresserade studenter som ville veta mer om Norconsult som företag, vilka ex-jobb och praktikplatser vi har att erbjuda, bland annat.

Profilbild för Sarah Nilsson
Sarah Nilsson
Marknad & Kommunikation
 

Nyheter

- av 237