Stadsarkitektträff - "Innovation i planering"

Fredagen den 26 februari arrangerade Norconsult årets första Stadsarkitektträff. Temat för träffen var "Innovation i planering". Träffen var välbesökt och deltagare från kommuner i regionen, privata byggbolag och Göteborgs Universitet, fick lära sig om metoder för en innovativ samhällsplanering.

Publicerad: 2016-02-29

Norconsults innovationsledare Sebastiano Lombardo berättade om metoder för en innovativ samhällsplanering och hur kreativitet och innovation kan kopplas till kostnadsbesparingar och utveckling. Ett av Sebastianos budskap var att kreativitet är en reaktion på provokation. Och nog provocerade han sin publik! Till exem­pel när han hävdade att kvantitet går före kvalitet när nya idéer ska komma fram.

Veronica Lindblom och Steve Cook
Efter Sebastianos föredrag berättade Anna Svensson från Göteborgs Stad om Göteborgs innovationsarbete. Veronica Lindblom från Norconsult och Steve Cook från Norconsult Astando ledde deltagarna i en praktisk övning där vi fick testa olika metoder för idégenerering och utvärdering av idéerna. Det blev en livlig diskussion kring borden!


Träffen avslutades med en gemensam vegetarisk lunch och fortsatta samtal kring borden.

Nästa Stadsarkitektträff hålls den 20 maj, med temat "Hållbar ljudmiljö".

Profilbild för Carolin Folkeson
Carolin Folkeson
Planeringsarkitekt, Team Plan
 

Nyheter

- av 237