Stadsarkitektträff - Hållbar ljudmiljö i staden

Den 20 maj arrangerade Norconsult återigen Stads­arkitektträff i Göteborg. Temat för träffen var ”Hållbar ljudmiljö i staden". Det var ett ämne som engagerade många – salongen var fullsatt!

Publicerad: 2016-05-23


Martin Knape och Peter Comnell från Göteborgs Stad berättade om Göteborgs nya bullerpolicy. Policyn uppmanar planeraren att lyfta blicken och analysera ljudmiljön i ett större område än bara själva planområdet. Finns det platser i närheten för vila och rekreation med god ljudmiljö?

Det utbröt en intensiv diskussion om hur förordningen om buller ska tolkas då det framgick att Göteborgs Stad i flera fall ifrågasätter Boverkets råd. Framförallt om planbestämmelser om buller och hur man ska betrakta detaljplaneprocesser som påbörjades innan förordningen trädde i kraft. Vad är rätt egentligen?

Efter en välbehövlig bensträckare berättade Torbjörn Andersson från Ale kommun om deras arbete med stationsnära samhällen. Är det en möjlighet eller en svårighet? Både och, enligt Torbjörn. Men om man medvetet utformar be­byggelsen utifrån platsens förutsättningar med buller, så går det att åstadkomma goda och attraktiva boendemiljöer i stationsnära lägen. Bara man bygger på rätt sätt.

Avslutningsvis berättade Sonja Pettersson, Mats Lundgren, Johanna Gervide och Carolin Folkeson från Norconsult hur man kan beräkna och analysera ljudmiljön inför och i samband med detaljplanearbeten.

Träffen avslutades som vanligt med en gemensam vegetarisk lunch och fortsatta samtal kring borden!Nästa Stadsarkitektträff kommer att äga rum den 30 september, med temat "Genomförbara detaljplaner".

Profilbild för Carolin Folkeson
Carolin Folkeson
Planeringsarkitekt, Team Plan
 

Nyheter

- av 237