Nya bostäder i Södertälje – dagvatten utreds

Norconsult tar fram en detaljprojektering för Norra Eke­gården, ett nytt bostadsområde i Södertälje. Det kommer att rymma småhustomter, radhus, parhus och ett gruppboende.

Publicerad: 2016-02-24


Norconsult bidrar med kompetenser inom gata och VA och utreder bland annat hur dagvatten ska hanteras.

– Norra Ekegården är ett område med kuperad terräng och stora höjdskillnader, säger trafikplaneraren Stefan Krii. Därför tittar vi på om det bör anläggas även en fördröjningsdamm.

Profilbild för Stefan Krii
Stefan Krii
Uppdragsledare, Team Väg, VA, Trafik
 

Nyheter

- av 237