Norconsult utbildar i ESA säkerhetskurser

Vi tror på en tät dialog och samverkan med våra kunder och samarbetspartners för att aktivt fånga upp våra kunders behov. Våra utbildningar och nätverksträffar är exempel på forum där detta viktiga arbete sker. Nu har vi utökat vårt kursutbud och kan erbjuda kurserna ESA 14 och ESA Vattenvägar.

Publicerad: 2016-02-16

Kunda hydroelectric station in Estland
Energibranschen har tagit fram säkerhetsanvisningar för att förebygga olyckor vid arbete med elektricitet och vid arbete nära stora energimängder inom vatten­kraft. De nya omarbetade kurserna ESA 14 Fackkunnig och ESA Vattenvägar har tagits fram för att överensstämma med den nya standarden i elsäkerhet SS-EN 50110-1 utg. 3. ESA 14 motsvarar de tidigare kurserna ESA 05 och skötsel­föreskrifterna, ESA Industri samt ESA Installation. ESA Vattenvägar – Vatten­kraftens säkerhetsanvisningar ersätter ESA Vattenvägar – Kraftverk.

Under utbildningen är deltagarna delaktiga i övningar och diskussioner där erfarenheter utbyts. Vi går igenom rollfördelningar och beviskedjor vid arbete i farliga miljöer. Kurserna leder till av Svensk Energi godkända intyg.

Läs mer om kursinnehållet här.

Profilbild för Mattias Wallin
Mattias Wallin
Team Generator och turbinteknik
 

Nyheter

- av 237